AGROILLA PROJECTES

Perquè l'alimentació és una part d'un conjunt de factors que milloren els hàbits saludables. Degut això, Agroilla inverteix sobre la resta de factors per aportar al consumidor un producte complet que reuneixi totes les característiques que són atribuïdes els hàbits i conductes saludables.

AgroSchool

AgroFit

AgroYoga

AGROFIT

Patrocini d'atletes illencs durant competicions locals, nacionals i internacionals

Promoció de l'educació alimnetaria relacionada amb l'esport dins l'àmbit escolar

Organització d'esdeveniments esportius a les finques d'Agroilla

Col·laboració amb l'esport base balear

Recolzament envers esdeveniments esportius

AGROSCHOOL

TALLERS

COMPLEMENT

Agroilla vol ajudar a fomentar i complementar la competència social i ciutadana, la competència en el coneixement i l'interacció amb el món físic

ASSESSORAMENT

Agroilla té l'intenció d'aportar assessorament als centres envers als menús mitjançant producte local

PROCÉS

L'alimentació i els hàbits saludables canvien i Agroilla vol ser present els espais educatius per ajudar a guiar als alumnes

VISITES

Visites a les finques d'Agroilla on els alumnes experimentaran i gaudiran del cultiu i la tradició

AL CENTRE

Els alumnes rebran la visita de personal qualificat al centre per rebre xerrades d'orientació alimentaria

TALLERS

Agroilla organitzarà tallers de cuita, cuina i desgutació pels alumnes dels centres adherits

AGROYOGA

Agroilla

a les xarxes

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Agroilla SAT
C/ Cardenal Rossell s/n
07007 Palma de Mallorca (Mercapalma)
Telf. 971 264 015
agroilla@agroilla.com

#Agricultura, #Fruites, #Verdures, #Hortalisses, #Bennestar, #Salud, #ProducesdeProximitat #Pagesia #Tradició, #ProducteAgricola, #ProducteVerd #ProducteBalear

© Antoni J. Valle Font per Agroilla