top of page
AGROMENORCA.png

Menorca

Agromenorca és el reflex de AGROILLA a l'illa de Menorca. Constituïda l'any 2000, Agromenorca té com a objecte social la producció i comercialització de productes hortofructícoles.

Està formada per quatre socis i compta amb explotacions agrícoles a Menorca amb una superfície de 45,6 hectàrees.

Agromenorca es va crear amb l'objectiu d'oferir en el mercat de Menorca una producció pròpia de l'illa, centralitzada en una única oferta i amb uns criteris de producció, confecció i presentació comunes. Sota una mateixa marca es facilita que els productes siguin tipificats, classificats i normalitzats d'acord amb la normativa vigent, afrontant amb mitjans viables les exigències del mercat.

Durant aquests deu anys, Agromenorca SAT ha tingut una política de captació de mercat per a comercialitzar la producció dels seus socis i canalitzat la producció per a distribuir-la de manera òptima.

Coincidint amb el seu desè aniversari, Agromenorca ha inaugurat una nova central hortofructícola a l'illa.

Era Alta núm. 11.
07714 – POIMA
Mahon – Menorca
Tel. 971 369521
Fax. 971 356731
admin2@agromenorca.com

bottom of page